• 833
  • 0

Rhinoplastie is een chirurgische ingreep die kan worden uitgevoerd op de neus om het uiterlijk ervan te verbeteren. Het is een van de meest gevraagde cosmetische ingrepen, en naar schatting worden er meer dan 1 miljoen neuscorrecties per jaar uitgevoerd.

Rhinoplastie kan om verschillende redenen worden uitgevoerd. Mensen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een neuscorrectie als ze een scheve neus hebben of als ze de grootte of vorm van hun neus willen veranderen. Een neuscorrectie kan ook worden toegepast om ademhalingsproblemen te corrigeren die worden veroorzaakt door een afwijkend neustussenschot (een scheur in de wand die de twee neusgaten scheidt).

Voordat u een operatie ondergaat, is het belangrijk dat u begrijpt wat de ingreep inhoudt en of deze geschikt is voor u. Hier volgen enkele veelgestelde vragen over neuscorrecties:

Voelt u zich onzeker als u in de spiegel kijkt?

Heeft u een bolle neus waardoor u zich onaantrekkelijk en ongemakkelijk voelt? Zo ja, dan is een neuscorrectie misschien iets voor u. Een neuscorrectie is een ingreep waarbij de neus wordt vervormd om het uiterlijk te verbeteren en om functionele problemen te corrigeren. Het kan ook helpen om ademhalingsmoeilijkheden te corrigeren die worden veroorzaakt door een afwijkend neustussenschot of andere structurele misvormingen. Rhinoplastie kan worden uitgevoerd bij volwassenen van alle leeftijden, en de resultaten kunnen jarenlang aanhouden als de patiënt de postoperatieve verzorgingsinstructies van de arts opvolgt. De ingreep zelf duurt ongeveer twee uur en vereist algemene anesthesie om de patiënt comfortabel te houden tijdens de operatie.

Bent u ontevreden over uw neus?

Het uiterlijk van de neus kan worden verbeterd met een neuscorrectie en andere cosmetische ingrepen zoals een blepharoplastie (ooglidcorrectie). Bij een neuscorrectie worden het kraakbeen en de botstructuur van de neus hervormd om een betere symmetrie tussen beide zijden van uw gezicht te verkrijgen. Het doel is om een natuurlijk ogend resultaat te bereiken dat uw gelaatstrekken verbetert zonder dat ze er onnatuurlijk of gespannen uitzien.

Denkt u dat uw neus te groot is voor uw gezicht?

Een van de meest voorkomende redenen voor een neuscorrectie is het verkleinen van uw neus, zodat deze beter bij uw gelaatstrekken past. Sommige mensen hebben grote neusgaten of een bolle punt waardoor ze ouder lijken dan ze zijn; anderen hebben een misvormde neus door verwonding of ziekte en hebben reconstructieve chirurgie nodig om het uiterlijk en de functie te verbeteren.

Heeft uw neus letsel opgelopen?

Een afwijkend neustussenschot is niet het enige dat uw neus kan beschadigen en tot scheefheid of asymmetrie kan leiden. Verwondingen zoals breuken en hersenschuddingen kunnen ook schade veroorzaken die met een neuscorrectie moet worden gecorrigeerd.

Heeft u een bult op uw neus?

Als u ongelukkig bent met een bult op uw neus, kan een neuscorrectie een optie voor u zijn. Een bult kan ontstaan wanneer de ene kant van uw neus hoger is dan de andere. Bulten kunnen ook ontstaan naarmate we ouder worden omdat we vetweefsel onder onze huid verliezen. Rhinoplastie wordt ook gebruikt om uw neus beter in verhouding te brengen met andere gelaatstrekken zoals ogen, lippen en wangen. Rhinoplastie kan ook sommige ademhalingsproblemen verhelpen die worden veroorzaakt door een afwijkend neustussenschot of nauwe neusgaten

Is uw neus naar één kant afgeweken?

Als uw neus naar één kant is afgeweken, kan dit worden gecorrigeerd met een neuscorrectie. Dit komt vooral voor als u met een afwijkend neustussenschot bent geboren of als u in het verleden letsel aan uw neus hebt opgelopen. Een afwijkend neustussenschot kan ertoe leiden dat uw neusbeenderen van hun plaats verschuiven, wat een scheve neus tot gevolg heeft.

Heeft u moeite om door uw neus te ademen?

Het kan zijn dat u een afwijkend neustussenschot of een open neusbreuk heeft. In deze gevallen wordt een operatie niet aanbevolen, omdat dit het ademen nog moeilijker kan maken. Als u ademhalingsproblemen ondervindt, moet u een keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) raadplegen voordat u een neuscorrectie overweegt.

Heeft u moeite met uw zelfvertrouwen?

Rhinoplastie is een veel voorkomende ingreep die veel mensen laten uitvoeren. De operatie is bedoeld om eventuele problemen met uw neus te corrigeren, zoals

  • Misvormde of vervormde neusstructuur
  • Grootte en vorm van de neus
  • Vorm en positie van de neustip

Als u een neuscorrectie overweegt, is het eerste wat u moet doen een afspraak maken met een gekwalificeerde chirurg. Tijdens deze afspraak worden uw doelstellingen en verwachtingen besproken, evenals uw medische voorgeschiedenis. Dit zal hen helpen te bepalen of u een goede kandidaat bent voor de operatie. Het is belangrijk dat u en uw chirurg op één lijn zitten wat betreft de veranderingen die u aan uw neus wilt laten aanbrengen, omdat deze veranderingen van invloed kunnen zijn op de hersteltijd na de operatie.

Heeft u ademhalingsproblemen?

Rhinoplastie kan ook de ademhaling helpen verbeteren door snurken of slaapapneu symptomen te verminderen die worden veroorzaakt door een kleine neus of een afwijkend neustussenschot (een wand die de neusgaten scheidt). Als u niet zeker weet of dit iets is waar u zich zorgen over maakt, bespreek dit dan met uw arts tijdens uw consultatie.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *